Friday, 27 January 2012

Karangan Jenis Perbahasan


Soalan
Anda menyertai perbahasan yang bertajuk ‘Rancangan televisyen hari ini lebih banyak membawa kesan buruk kesan buruk kepada kanak-kanak’. Sebagai pencadang, tuliskan hujah-hujah anda.Jawapan

       Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang bijaksana, barisan pembakang, dan hadirin yang mulia. Sebagai pencadang yang pertama, saya ingin menegaskan rancangan televisyen hari ini lebih banyak membawa kesan buruk kepada kanak-kanak berbanding dengan kesan baik.

Hadirin yang dihormati,

        Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan kesan buruk yang dimaksudkan dalam tajuk perbahasan. Kesan buruk di sini merujuk kepada kesan yang tidak baik yang dilihat dari segi pemikiran dan tingkah laku seseorang menurut pandangan nilai masyarakat, budaya, dan agama.

Hadirin yang dihormati,

         Rancangan televisyen hari ini banyak mendatang kan kesan buruk kepada rancangan yang disiarkan banyak bersifat hiburan. Rancangan seperti ini bukan sahaja melalaikan tetapi akhirnya akan melahirkan generasi yang leka dengan hiburan.

          Kira-kira 70% rancangan yang disiarkan melalui televisyen merupakan rancangan yang dimport. Malah, sebahagian besarnya dibawa Barat. Dengan ini, televisyen merupakan punca tersebarnya pengaruh Barat yang bersifat negatif kepada kanak-kanak. Tambahan pula, rancangan televisyen yang begitu digemari oleh kanak-kanak menyebabkan kesan buruk pengaruh Barat begitu kuat terhadap anak-anak kita.

Hadirin yang dihormati,

            Apabila kita memperkatakn pengaru Barat dalam televisyen, kita tidak boleh lari daripada mempekatakan soal keganasan dan seks. Kegawatan masalh sosial hari ini tidak boleh dipisahkan daripada pengaruh rancangan televisyen yang mengandungi unsure keganasan dan seks. Kita sedar bahawa perlakuan yang ditonton secara berulang-ulang itu akan mempengaruhi tingkah laku individu, terutamanya kanak-kanak.

Hadirin sekalian,

             Kanak-kanak ibarat kain putih. Kitalah yang akan mencorakkankain tersebut. Kalu kita mendedahkan kanak-kanak kapada perkara-perkara yang tidak baik, maka tidak baiklah tingkah lakunya. Oleh sebab itu, rancangan televisyen perlu ditapis dengan lebih teliti agar pengaruh buruk daripada rancangan yang disiasiharkan itu dapat dikawal. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya.

              Sekian,terima kasih. 

No comments:

Post a Comment